Професионално ориентиране

ЕКИП

   Ръководител на проекта -  Гюлхан Муса Вейсел – заместник кмет по „Европейски проекти програми и икономическо развитие” при Община Добричка

          Счетоводител –  Виолета Димитрова Деветакова

          Координатор - Румяна Димитрова Иванова – главен експерт в дирекция „Европейски проекти програми и икономическо развитие” при Община Добричка

Търсене