Професионално ориентиране

ПАНАИР НА ПРОФЕСИИТЕ

 

Учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дончево на панаира на професиите

 

Търсене