Професионално ориентиране

ФОРУМ

Дата
Вложил
Заглавие

Поздравления

Поздравления за прекрасната инициатива! С помощта на проекта учениците по-лесно се ориентираха при избор на професия!

Дата
Вложил
Заглавие

Прекрасна идея

Хубаво сте дръпнали тези фондове само, че нищо не сте направили
Важното е джипове да има :-)

Търсене